A黃色風鈴花 (18)

 

好美的護城河

 

A黃色風鈴花 (16)

億載金城現在最亮眼,1379319587-2768562410.gif  

黃色的風鈴花整排同時盛開。

A黃色風鈴花 (6)

 

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (17)

 

 

 

20150304億載金城黃色風鈴花

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (19)

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (12)

 

 

 

20150304億載金城黃色風鈴花

 

1387956248-1774253903.gif氣勢不輸武陵農場粉紅佳人…

唯一可惜的是天…不夠藍,灰濛濛的。

近日只要看到了美麗的藍天…立馬…再奔去1389188179-1853068857.gif  

 

A黃色風鈴花 (23)

 

 

A黃色風鈴花 (24)

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (35)

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (31)

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (15)

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (37)

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (30)

 

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (27)

 

 

 

 

 

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (28)

 

 

a億載金城黃色風鈴花 (21)

只要沒有狂風或下雨,或許可持續盛開到周日3月8日……

 

 

20150304   anna  於億載金城

 

    anna(美好歲月) 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()